2013 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bidb